Home » ริชาร์ด แบรนสัน พ่อมดแห่งโลกธุรกิจ by ฺBizBook
ริชาร์ด แบรนสัน พ่อมดแห่งโลกธุรกิจ ฺBizBook

ริชาร์ด แบรนสัน พ่อมดแห่งโลกธุรกิจ

ฺBizBook

Published
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

ผมเหนชือของ ริชารด แบรนสัน อยูตามปกหนังสือของรานหนังสือมาเนินนาน แตไมเคยหยิบมาอานเลยสักครัง และพอไดอานประวัติถึงไดรูวาชายผูนีเกงกาจและมีชือเสียงในวงการธุรกิจมากขนาดไหนVirgin Group คือบริษัทของเคา ทำแทบทุกอยางตังแตสากกะเบือยันเรือรบ คำนีนMoreผมเห็นชื่อของ ริชาร์ด แบรนสัน อยู่ตามปกหนังสือของร้านหนังสือมาเนิ่นนาน แต่ไม่เคยหยิบมาอ่านเลยสักครั้ง และพอได้อ่านประวัติถึงได้รู้ว่าชายผู้นี้เก่งกาจและมีชื่อเสียงในวงการธุรกิจมากขนาดไหนVirgin Group คือบริษัทของเค้า ทำแทบทุกอย่างตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบ คำนี้น่าจะเหมาะกับธุรกิจเค้าเป็นอย่างมากเขาออกจากโรงเรียนตั้งแต่ยังเด็ก เพราะอยากออกมาทำธุรกิจตั้งแต่อายุ 16 วางแผนและมองอนาคตอย่างทะลุปรุโปร่ง ไม่กลัวการล้มเหลว ไม่เจ็บปวดกับการเจ๊งในทำธุรกิจ(ในช่วงแรกๆ)สิ่งที่ได้เห็นว่า ริชาร์ด แบรนสัน ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ คือ การมองเห็นโอกาสและคว้ามันเอาไว้ ไม่ปล่อยให้มันหลุดมือไป กล้าเสี่ยงในทุกๆเรื่องและมีความมั่นใจในการทำอะไรต่อมิอะไรโดยไม่กลัวที่จะล้มเหลวเลยหนังสือเล่มนี้บอกเรื่องราวประวัติตั้งแต่เริ่มทำหนังสือในช่วงวัยเด็ก การหาโฆษณา การเปิดค่ายเพลง การบริหารธุรกิจสายการบิน รวมไปถึงการจัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปในอวกาศผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ถ้าใครได้อ่านมันจะเป็นแรงบันดาลใจชั้นเยี่ยมให้กับใครที่ต้องการจะเปิดโลกทำธุรกิจหรืออยากจะทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมครับ